Hieronder staat het formulier voor het aanvragen van een nummerportering
Heeft u hulp nodig of heeft u vragen over porteringen, neem dan contact met ons op.

Volmacht Nummerbehoud

Middels dit formulier geeft u C3ict toestemming uw nummer(s) te porteren. Heeft u nummers onder meerdere contracten vul dan svp voor elk contract een apart formulier in.

  Contact informatie
  Tip: Gebruik de naam en adres zoals te vinden is op de factuur van de huidige provider.
  Voorwaarden en ondertekening

  Bij ondertekening gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en machtigt u c3ict tot het aanvragen van portering van de bovengenoemd(e) nummer(s) bij uw huidige aanbieder. Dat u C3ict volmacht verleent de overstap namens u te verzorgen en de door u gewenste overeenkomst(en) tussen u en de overdragende aanbieder ter zake van levering van openbare elektronische communicatiedienst(en) namens hem op te zeggen.

  Met deze volmacht stemt u in dat er bij een voortijdige beëindiging van de overeenkomst(en) met de overdragende aanbieder er een eventuele afkoopsom verlangt kan worden.

  • Bij portering van enkele nummers uit een nummerblok vervallen de overige nummers.
  • Bij portering van nummers uit een ISDN bundel vervallen de overige nummers van de bundel als niet alle (MSN)nummers zijn opgegeven.
  • Van elk te porteren nummer(blok) moet een kopie van een recente factuur betreffende het nummer(blok) bijgevoegd worden.