Zonder netwerk geen onderneming

Een netwerkbeheerder zorgt ervoor dat uw lokale netwerk en verbindingen met de buitenwereld goed functioneren en over voldoende capaciteit beschikken. Ook verzorgt de netwerkbeheerder de veiligheid van uw netwerken en daarmee de beveiliging van uw data.

De ervaren netwerkbeheerders van C3 ict zorgen graag voor uw netwerken, eventueel gecombineerd met support, onderhoudscontract en/of systeembeheer.

Remote netwerkbeheer door C3 ict

Bij netwerkbeheer op afstand door C3 ict worden de systemen en infrastructuur van uw bedrijf via een veilige verbinding gecontroleerd op de juiste werking. Eventuele problemen worden hierdoor op tijd gesignaleerd en verholpen, waardoor uitval van de systemen kan worden voorkomen.

De mogelijkheden bij remote netwerkbeheer:

  • 24/7 monitoring
  • Management tools voor hard- en software
  • Onderhoudscontract (SLA)
  • Applicatiebeheer
  • AD-HOC beheer

Wanneer is netwerkbeheer door C3 ict interessant?

Netwerkbeheer uitbesteden (eventueel in combinatie met systeembeheer of support) is interessant voor bedrijven met én zonder eigen ICT-afdeling. Misschien bent u voor specifieke onderdelen op zoek naar een specialist met de juiste kennis of bent u (al dan niet tijdelijk) op zoek naar meer capaciteit. C3 ict levert altijd een oplossing op maat: remote beheer, netwerkbeheer op afroep (AD-HOC).